ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ;

Παρόμοια ερωτήματα που εκφράζουν οι ασθενείς είναι:
- Θα χειρουργηθώ λαπαροσκοπικά. Τι αναισθησία θα πάρω;
- Εκτός από γενική αναισθησία, το λαπαροσκοπικό χειρουργείο γίνεται και με ραχιαία;
- Μπορώ να υποβληθώ σε ένα ελάχιστα επεμβατικό χειρουργείο και να μην «κοιμηθώ»;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ;

image001Βεβαίως και υπάρχει.

Η συμβατική θυρεοειδεκτομή ουσιαστικά εισήχθη το 1909 από τον Kocher, τεχνική που εφαρμόζεται έως σήμερα. Έκτοτε, και ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν περιγραφεί πολυάριθμες τεχνικές με στόχο την μείωση του χειρουργικού τραύματος και της ενδεχόμενης μετεγχειρητικής ουλής στον τράχηλο, χωρίς όμως καμία να παραβιάζει τις γενικές αρχές της συμβατικής θυρεοειδεκτομής. Κάποιες από αυτές άντεξαν στον χρόνο ενώ κάποιες άλλες εγκαταλείφθηκαν, γενικά όμως μπορούν σήμερα να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:

ΕΧΩ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΩ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ;

image002Η απάντηση είναι σαφής και ξεκάθαρη: ΒΕΒΑΙΟΤΑΤΑ.
Υπάρχει όμως πληθώρα δοξασιών και ισχυρισμών τόσο από ασθενείς όσο και από επαγγελματίες υγείας, που δημιουργούν εντυπώσεις θολώνοντας το τοπίο. Θα αποδείξουμε λοιπόν την παραπάνω απάντηση ξεκαθαρίζοντας τους μύθους από την σύγχρονη ιατρική πραγματικότητα.

ΟΓΚΟΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ο στόμαχος είναι θέση ανάπτυξης μεγάλης ποικιλίας όγκων που, ανάλογα την βιολογική τους συμπεριφορά, μπορούν να χαρακτηριστούν ως καλοήθεις (υπερπλαστικοί πολύποδες, φλεγμονώδεις ψευδοπολύποδες, λιπώματα, λειομυώματα κ.α), δυνητικά κακοήθεις (αδενώματα, λεμφώματα, στρωματικοί όγκοι, καρκινοειδή κ.α), και κακοήθεις (αδενοκαρκινώματα κ.α). Δυνητικά κακοήθεις, είναι οι όγκοι που αν δεν εξαιρεθούν μπορεί να εξελιχθούν σε καρκινώματα.